HJEM

Velkommen til

Harstad Skoles Musikkorps!

Korpset består av over 60 unge musikanter og drillere fra byen, godt hjulpet av flotte støttespillere. Vi øver på Harstad skole, og tar gjerne imot nye medlemmer, både musikanter og drillere.

Det er fellesøvinger hver tirsdag. Musikantene har individuelle timer med profesjonelle instruktører i tillegg hver uke. Drillerne øver også sammen hver uke.


Harstad Folkeskoles Musikkorps ble stiftet 4.juni 1951, og hadde sin første opptreden i 1952.

Planleggingen av korpset ble startet en vårdag i 1949 . Initiativtakere var Skolebestyrer Bertelsen

og Bakermester Leif Roger Johansen. Ildsjelene gikk selv fra dør til dør i byen med innsamlingslister, og korpset startet med 40 forventningsfulle unger og 13 flunke nye instrumenter.

Korpsets første dirigent var Musikkløyntnant Harry Strand.

Korpsets fane er tegnet av Harstad-kunstneren Karl Erik Harr, og ble høytidelig avduket i Samfunnssalen 25. April 1953.

Korpset var med i nordnorsk mesterskap for første gang i 2017, og fikk gode tilbakemeldinger. Sjekk videoen her: