Korpset

Harstad skoles musikkorps er et aktivt korps med base i Harstad sentrum.

Korpset øver hver tirsdag fra kl 1800 - 2000 på Harstad skole.

Korpset består i dag av rundt 40 musikanter, inkludert støttespillere.

Dirigent er Ingeborg Sortvik. Hun er til daglig musiker i Hærens musikkorps Nord-Norge.

Korpset har svært gode instruktører fra Harstad kulturskole og byens sterke musikkmiljø.

Tre musikanter deltar i Troms og Nordre Nordland regionkorps.