Styret

Styreleder: Bente Normann

Korpsleder: Therese Iversen

Sekretær: Berit Henriksen, info@harstadsmk.no

Kasserer: Vebjørn Kleiving

Drill-styret: Siri Kaarbø, Linda Bremseth, Marianne Fredriksen, Jeanett Abelsen, Hanne Mikalsen Berg. 

Leder arbeidsutvalg (AU): Anette Sofie Falck

AU-medlemmer: Iselin Mikalsen, Liv Heide, Liv Kaarbø,  Eveline Mertens


Uniformsansvarlig: Berit Henriksen og Gro Dagsvik

Notearkiv: Ann Tove Johnsen

Instrumentansvarlig: Therese Iversen


Valgkomitè: Leif Arne Johansen

Revisor: Bjørn Berg